slovenská
Originální erotické společenské hry pro dospělé, pro páry a na párty. Úkoly, pařba, flaška, Vánoce, Silvestr, Valentýn.

Origame - originální hry

Naše hry:

Obchodní podmínky ORIGAME

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje her mezi obchodníkem Ondřejem Adlerem (dále jen "prodávající") a jeho obchodními partnery (dále jen "kupující").

Prodávající
Ing. Ondřej Adler, Hybešova 18, ADAMOV, 679 04; je registrován na ŽU v Blansku pod IČ 87145839
Kupující

Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů, předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena VOP.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Dále může prodávající využít posktnutý elektronický kontakt pro potřeby šíření obchodních sdělení. Kupující má právo odepřít svůj souhlas se zasíláním takovýchto sdělení, zašle-li na adresu Origame@email.cz email s textem "odhlašuji odběr novinek".

IV. Ceníky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Za tyto ceny bude vždy objednávka realizována.

V. Objednávání

Kupující dostane hry za cenu platnou v okamžiku objednání.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • prostřednictvím elektronického obchodu na adrese e-shopu
  • elektronickou poštou na adrese origame@email.cz

Přijaté objednávky jsou závazné.

VII. Platební podmínky

Platbu je možné uskutečnit bankovním převodem nebo složením hotovosti na bankovní účet 670100-2210405339/6210 (Mbank). Je nutné uvést přidělený variabilní symbol a do poznámky pro příjemce uvést své jméno.

VII. Dodací podmínky

Hry jsou kupujícím zasílány v elektronické podobně (v souborech formátu PDF) na zvolený e-mail. Poštovné a balné tedy kupující neplatí. Hry jsou určené k vytisknutí.

Kupujícímu jsou hry zaslány nejpozději dva dny po přijetí platby, pokud kupující nezašle prodávajícímu věrohodný doklad o uskutečnění převodu peněz. V případě zaslání tohoto dokladu se termín dodání zkracuje na 24 hodin.

VII. Autorská práva

Autoři neposkytují žádná práva pro další šíření,kopírování či rozmnožování hry. Díla jsou chráněna mezinárodním autorským právem. Jejich nelegální šíření, distribuce, prodej, půjčování, ukládání na jiné počítače či servery a veškeré nakládání s nimi bude považováno za porušení autorského zákona se všemi právními důsledky.

VIII. Ostatní ujednání
Úkoly z nabízených her hráči provádí na vlastní odpovědnost. Prodávající ani autoři her nenesou odpovědnost za žádnou újmu způsobenou při hraní nabízených her.
IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 5. října 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 20. února 2011  • © Origame 2009-2020  
  • Webovou grafiku vytvořil VÍT-SVOBODA.cz

Společenské hry pro dospělé, erotické stolní hry, hry na párty a oslavy, zábavné sexuální hry s úkoly